Digital Art Festival Kuopio 2024Reidar Särestöniemi, Auringon potenssi, 1976 [Särestöniemi-museo] 

Lappi | Lapland

6.7. - 21.7.2024 Taidekeskus Tasken Toriparkki K3 Sisäänkäynti autolla eteläpääty Hissillä E-porras Puijonkatu 27 Kuopio 
kulttuuritasken@gmail.com +358 40 9365022 
Open mon - sat 10:00 - 18:00 sun 10:00 - 17:00 | Tickets €10 / children and seniors 5€/ group tickets at least 5 people 7€
Avoinna ma - la 10:00 - 18:00 su 10:00 - 17:00 | Pääsyliput 10€ / lapset ja eläkeläiset 5€ / ryhmäliput vähintään 5 henkilöä 7€ /

The international urban art festival is structured as a digital landscape gallery that combines the magic of Lapland and animal figures with universal digital landscape sculptures.

Kansainvälinen kaupunkitaidefestivaali rakentuu digitaaliseksi maisemagalleriaksi jossa yhdistyvät Lapin taika sekä eläinhahmot universaaleihin digitaalisiin maisemaveistoksiin.


Reidar Särestöniemi, Poroja pälvessä, 1960 [Särestöniemi-museo] 

Reidar Särestöniemi, The magic of Lapland series of paintings | The festival digitally presents the artist's production from the 1960s and 1970s, colorful and large oil paintings, reindeer, grouse and steppes, which were not only subjects for Särestöniemi, but also symbols.

Reidar Särestöniemi, Lapin taikaa teossarja | Festivaali esittelee digitaalisesti taiteilijan 1960- ja 1970-lukujen tuotantoa, värikkäitä ja suuria öljyvärimaalauksia, poroja, riekkoja ja jänkiä jotka eivät olleet Särestöniemelle vain aiheita, vaan myös symboleja.

Reidar Särestöniemi [Heikki Rissanen]

Reidar Särestöniemi (1925-1981) was a Lapland artist and professor. He is considered one of the greatest Finland-Lappish artists in the entire history of Finland. Särestöniemi is known for its large and colorful paintings of Lapland. He gained fame as a northern mystic, but was also influenced by the famous artists of European modernism, Russian art and prehistoric cave paintings.

Reidar Särestöniemi (1925-1981) taidemaalari ja professori on tunnetuimpia lappilaisia kuvataiteilijoita. Särestöniemi tunnetaan suurista ja värikylläisistä Lappi-aiheisista maalauksistaan. Hän sai mainetta pohjoisena mystikkona, mutta sai vaikutteita myös eurooppalaisen modernismin tunnetuilta taiteilijoilta, venäläisestä taiteesta ja esihistoriallisista luolamaalauksista.


 Marja Helander, Áfruvvá - Mermaid, 2020 [Marja Helander] 

Marja Helander, Áfruvvá - Mermaid, 2020 work | The áfruvvá is a Sámi sea-being, the ghost of a drowned person. Yearning for warmth, she emerges from the sea to a world devoid of humans and experiences humanity through an abandoned museum. Directed by Merja Helander, starring Anna Morottaja.

Marja Helander, Áfruvvá - Mermaid, 2020 teos | Saamelainen merenneito, Áfruvvá, nousee lämpöä kaivaten merestä maailmaan, jossa ei ole enää ihmisiä, mutta kokee ihmisyyden hylätyn museon kautta. Ohjaus Merja Helander, pääosissa Anna Morottaja.


Marja Helander [Marja Helander] 

Marja Helander (Finland) is a Sami photographer, video artist and film director. She has won the Risto Jarva award at the Tampere Film Festival and the Kent Monkman award for the best experimental film at the ImagineNATIVE Film + Media Arts Festival in Toronto. Since 2020, Helander has been a member of the State Works of Art Commission.

Marja Helander (Helsinki) on saamelainen valokuvataiteilija, videotaiteilija ja elokuvaohjaaja. Hän on voittanut Risto Jarva -palkinnon Tampereen elokuvajuhlilla ja Kent Monkman -palkinnon parhaasta kokeellisesta elokuvasta Toronton ImagineNATIVE Film + Media Arts Festivalilla. Vuodesta 2020 Helander on ollut Valtion taideteostoimikunnan jäsen.


Ounasjoen varrella /Along the Ounasjoki river, 2011 [Ulla Remes]

Ulla Remes, The spirit of Särestöniemi works series | Remes was one of the artists curated for the Reidar Särestöniemi symposium 2011, which was organized by the Association of Finnish Artists. The artist brings paintings painted in Särestöniemi and also other similar works to the Digital Art Festival Kuopio art festival and exhibition.

Ulla Remes, Särestöniemen henki teossarja | Remes oli yksi Reidar Särestöniemi -symposiumiin 2011 kuratoiduista taiteilijoista, jonka järjestäjä oli Suomen Taidemaalariliitto. Digital Art Festival Kuopio -taidefestivaalille ja näyttelyyn taiteilija tuo Särestöniemen hengessä maalattuja värikylläisiä teoksia 2010-luvulta. 

Ulla Remes [Ulla Remes]

Ulla Remes (Finland) is a visual and community artist whose colorful paintings have been seen in Brazil, Japan, France, Greece, Estonia, Hungary, Portugal, Spain, USA and UK. Her works can be found in numerous public holdings, such as the collections of the Särestöniemi foundation. The starting point of the artist's semi-abstract paintings is often a nature or landscape subject. Remes is celebrating its 25th anniversary as an artist.

Ulla Remes (Kuopio) on kuva- ja yhteisötaiteilija, jonka koloristisia maalauksia on nähty Brasiliassa, Japanissa, Ranskassa, Kreikassa, Virossa, Unkarissa, Portugalissa, Espanjassa, Yhdysvalloissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hänen teoksia löytyy lukuisista julkisista omistuksista kuten Särestöniemen säätiön kokoelmissa. Taiteilijan lähtökohtana puoliabstrakteissa maalauksissa on usein jokin luonto- tai maisema-aihe. Remeksellä on meneillään 25-taiteilijajuhlavuosi.


Juha Suonpää, Kanssakulkijat /Fellow Travellers, 2024 [Juha Suonpää]

Juha Suonpää, Fellow Travelers / Kanssakulkijat, 2024 work | A large beast that moves in the outskirts of urban areas, but is still rarely seen, is a suitable character to encourage us to discover nature in our own imagination. In order for humans to cope with the enormous ecological challenges at hand, creative thinking and a redefinition of consumption and the relationship with nature are needed. It is important to give a voice to nature and especially to the lynx and the wolf, because with their help man can also understand himself.

Juha Suonpää, Kanssakulkijat / Fellow Travellers, 2024 teos | Taajamien liepeillä liikuskeleva, mutta silti vain hyvin harvoin nähty suurpeto on otollinen hahmo rohkaiseman meitä löytämään luonto omasta mielikuvituksestamme. Jotta ihminen selviytyy käsillä olevista valtavista ekologisista haasteista, tarvitaan luovaa ajattelua sekä kuluttamisen ja luontosuhteen uudelleen määrittelyä. On tärkeää antaa puheenvuoro luonnolle ja erityisesti ilvekselle ja sudelle, koska heidän avullaan ihminen voi ymmärtää myös omaa itseään.

Juha Suonpää [Marja-Leena Korte-Suonpää]

Juha Suonpää (Finland) is a docent of art, environmental and nature photography, master of education and doctor of arts. Suonpää works as a senior teacher of visual culture in the international Media and Arts program of Tampere University of Applied Sciences (TAMK). He has held international exhibitions and published documentary films. Suonpää has been awarded the science prize of the Pirkanmaa provincial fund in 2000, the Finnfoto prize in 2011, the cultural performance prize of the Art Promotion Center in 2013 and the Majaoja prize in 2017.

Juha Suonpää (Tampere) on taiteen, ympäristö- ja luontokuvauksen dosentti, kasvatustieteen maisteri ja taiteen tohtori. Suonpää toimii visuaalisen kulttuurin yliopettajana Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kansainvälisessä Media and Arts -ohjelmassa. Hän on pitänyt kansainvälisiä näyttelyitä ja julkaissut dokumenttielokuvia. Suonpää on palkittu Pirkanmaan maakuntarahaston tiedepalkinnolla vuonna 2000, Finnfoto-palkinnolla vuonna 2011, Taiteen edistämiskeskuksen kulttuuritekopalkinnolla vuonna 2013 ja Majaoja-palkinnolla vuonna 2017.


Hannes Aleksi, Susilauma /A pack of wolves, 2020-24 [Hannes Aleksi]

Hannes Aleksi, Maankieli sculpture series | Hannes Aleksi finishes his work with the shousugi-ba technique: strong burning and brushing. The resulting surface fades the imprint of a human hand and creates an ancient or timeless impression, as if the sculptures had been found at the bottom of the sea or in the desert. This surface treatment, characteristic of Hannes Aleksi, brings an additional level to the works, especially when illuminated. The sculptures in the exhibition are part of the Land Language exhibition complex under construction, which explores the forms of the living and feeling and the relationship with the land. Sculpture series lighting design Harri Loiva. 

Hannes Aleksi, Maankieli veistossarja | Hannes Aleksi viimeistelee työnsä shousugi-ban tekniikalla: voimakkaalla polttamisella ja harjaamisella. Näin syntyvä pinta häivyttää ihmisen käden jäljen ja luo muinaisen tai ajattoman vaikutelman, ikään kuin veistokset olisi löydetty merenpohjasta tai aavikolta. Tämä Hannes Aleksille tunnusomainen pintakäsittely tuo etenkin valaistuna yhden lisätason teoksiin. Näyttelyn veistokset ovat osa rakenteilla olevaa Maan kieli- näyttelykokonaisuutta, joka tutkii elollisen ja tuntevan muotoja ja suhdetta maahan. Veistossarjan valaistussuunnittelu Harri Loiva.

Hannes Aleksi [Hannes Aleksi]

Hannes Aleksi (Finland) is a sculptor from Northern Savo. Hannes Aleksi mostly works on one piece of wood for his sculptures. The patterns and branches of the wood, even the cracks, are an important part of the works, and therefore solid wood is the only option. The sculptures live in the mythological timelessness of universals. The animal-headed human figures are a reference to shamanism, metamorphosis, or perhaps states of mind. Hannes Aleksi has won the Erik Kråkström Wood Building Award 2017.

Hannes Aleksi (Leppävirta) on pohjoissavolainen kuvanveistäjä. Veistoksensa Hannes Aleksi työstää useimmiten yhdestä puusta. Puun syiden kuviot ja oksat, jopa halkeamat ovat tärkeä osa teoksia, ja siksi massiivipuu on ainoa vaihtoehto. Veistokset elävät universaalien mytologioinen ajattomuudessa. Eläinpäiset ihmishahmot ovat viittaus shamanismiin, metamorfoosiin tai kenties mielentiloihin. Hannes Aleksi on voittanut Erik Kråkström Wood Building Award  -palkinnon 2017.

GMUNK, Scoria, 2022 [GMUNK]

GMUNK, Tone Sculptures: Scoria (2022) and Grain (2022) parts of the work series | The series was grounded in Cymatics research and execution using vibrational plates, various natural substrates and high-speed cinematography techniques developed in collaboration with some of his favorite people. The results are meditation-induced musings on vibrations and materiality, a churning and shifting painting of sorts that is based on practical physics and reactionary energy. 

GMUNK, Tone Sculptures: Scoria (2022) ja Grain (2022) osat teossarjasta | Teossarja perustuu Cymatics-tutkimukseen ja toteutukseen käyttämällä värähtelylevyjä, erilaisia luonnollisia substraatteja ja nopeita elokuvatekniikoita, jotka on kehitetty yhteistyössä taiteilijan kumppaneiden kanssa. Tuloksena on meditaation aiheuttamia pohdiskeluja värähtelyistä ja aineellisuudesta, eräänlaisia metamorfooseja ja vaihtuvia mielen maisemamaalauksia, joka perustuvat käytännön fysiikkaan ja reaktioenergiaan.

GMUNK [GMUNK]

GMUNK is a globally renowned digital artist, live-action director and motion designer whose creativity and innovation span a unique range of mediums. He pioneered early Augmented Reality concepts by designing the holographic content in science-fiction pillars Tron: Legacy and Oblivion. GMUNK produced one of the world's most iconic image campaigns with the Microsoft Windows 10 desktop wallpaper. His commercial work has been prolific, with projects for clients such as Meta, HBO, Samsung, Mercedes, Sony, Dolby, HP, Adobe and Disney. GMUNK has won prestigious awards including the Cannes Grand Prix and Siggraph’s Best in Show.

GMUNK on maailmanlaajuisesti tunnettu digitaalinen taiteilija, live-action-ohjaaja ja motion designer. Hän on lisätyn todellisuuden edelläkävijä luomalla esimerkiksi holografisen sisällön tieteisklassikkoelokuviin Tron: Perintö (2010) ja Oblivion (2013). Taiteilija on suunnitellut muun muassa ikonisen Microsoft Windows 10 -työpöydän taustakuvan. Hän on työskennellyt lukuisien kansainvälisten tuotebrändien kanssa kuten Meta, HBO, Samsung, Mercedes, Sony, Dolby, HP, Adobe ja Disney. GMUNK on voittanut arvostettuja palkintoja mukaan lukien Cannesin Grand Prix.

Vision Nocturne, Digital Square, 2022- [Vision Nocturne]

Vision Nocturne, The Digital series of work-in-process transforms the hologram space into a living canvas, where the space changes its shape due to the interaction of the art experiencer. The installations, inspired by movements, offer a visual experience where viewers are invited to immerse themselves in a universe of constantly changing shapes and lights. The multi-part series is designed for a wide audience of all ages.The artwork series is produced with the support of Wallonie-Brussels International (W.B.I.). 

Vision Nocturne, Digitaalinen work-in-process teossarja muuttaa hologrammitilan eläväksi kankaaksi, jossa tila muuttaa muotoaan taiteen kokijan vuorovaikutuksesta. Liikkeiden inspiroima installaatiot tarjoavat visuaalisen kokemuksen, jossa katsojat kutsutaan uppoutumaan jatkuvasti muuttuvien muotojen ja valojen universumiin. Moniosainen teossarja on suunniteltu kaikenikäisille taiteen ystäville. Teossarja tuotetaan Wallonie-Bruxelles International (W.B.I.) -tuella.

Vision Nocturne, Self Portrait, 2022 [Vision Nocturne]

Vision Nocturne is a Belgian artist working in Brussels. In his works, the artist explores the relationship between image, architecture and sound. Vision Nocturne has made digital moving graphics installation performances around the world. The artist's goal is to create unforgettable interactive collective experiences between the artist and the experiencers.

Vision Nocturne on belgialainen taiteilija, joka työskentelee Brysselissä. Taiteilija tutkii teoksissaan yhteisön-, kuvan-, arkkitehtuurin- ja äänen välisiä suhteita. Vision Nocturne on tehnyt digitaalisia liikkuvan grafiikan installaatioperformansseja eri puolilla maailmaa. Taiteilijan tavoitteena on luoda unohtumattomia vuorovaikutteisia kollektiivisia kokemuksia taiteen tekijän ja kokijoiden välille.

Juhä Pärnänen, Silmät /The eyes, 2024 [Juha Pärnänen]

Juha Pärnänen, Birth of the First Human retrospective installation series | The installation series combines surrealist paintings and sculpture and mixed media. The work was inspired by Salvador Dalí's (1904–1989) sets for Hitchcock's film Spellbound (1945). At the opening of the festival, the artist reads André Breton's (1896–1966) Manifesto of Surrealism from 1924. The opening curtain and the cutting of Pärnänen's work will be performed by the youth of the Kuopio Circus on unicycles.

Juha Pärnänen, Alkuihmisen syntymä retrospektiivinen installaatiosarja | Teossarja yhdistelee digitaalisia surrealistisia maalauksia sekä veistos- ja sekatekniikkaa. Teoskokonaisuuden inspiraationa on toiminut Salvador Dalín (1904–1989) tekemät lavasteet Hitchcockin Noiduttu (1945) elokuvaan. Taiteilija lukee festivaalin avajaisissa André Bretonin (1896–1966) Surrealismin manifestin vuodelta 1924. Avajaisten esiripun ja Pärnäsen teoksen leikkauksen suorittavat yksipyöräisillä pyöräilevät Kuopion Sirkuksen nuoret.

Juhä Pärnänen [Juha Pärnänen]

Juhä Pärnänen is a Finnish artist. He makes art by painting with oil colors on canvas and other materials, installations and three-dimensional works. Pärnänen is largely a self-taught artist, although he attended the North Karelia University of Applied Sciences' Design and Visual Arts training program in 1999. His works are mainly divided into two styles of art: classical art and surrealism. The artist's surreal works include Dali-like dream pictures and combinations of different subjects.

Juha Pärnänen on kuopiolainen taiteilija. Hän tekee taidetta maalamalla öljyväreillä kankaalle ja muille materiaaleille sekä installaatioita ja kolmiulotteisia teoksia. Pärnänen on pitkälti itseoppinut taiteilija, vaikkakin on käynyt Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulun Muotoilun ja kuvataiteen koulutusohjelman josta valmistui kuvataiteilijaksi 1999. Hänen teoksensa jakautuvat pääsääntöisesti kahteen taiteen tyylisuuntaan: klassinen taide ja surrealismi. Taiteilijan surrealistiset teokset käsittävät dalimaisia unikuvia ja yhdistelmiä eri aihepiireistä. 


Festival organizer 
Digital Art Festival®™©/Kulttuuri Tasken
Producers Maritta and Kusti Tasken
kulttuuritasken@gmail.com
+358 40 9365022 
Kuopio Finland
Co-workers
City of Kuopio
Toriparkki - Kuopion Pysäköinti
Art Museum | Särestöniemi-museo
Partners
Pohjois-Savon Kuvataideseurat
Kuvataideseura Arttiimi 
Experience partners
Matkailukeskus Kuopion Saana 
Communication partner
Lapin liitto

Side events | Oheistapahtumat
Art Exhibition | Reidar Särestöniemi Lapin taikaa näyttely 
Kuopion kaupunginteatteri Minna-lämpiö 20.5. - 26.5.
Naïve Art Exhibition | ILOA NAIVISTIT näyttely 
Taidekeskus Väinölä Varkaus 25.5.- 24.8.
Art Exhibition | Oman näköinen taidenäyttely Kuvataideseura Arttiimi 
Kuopion Korttelimuseo 29.6 – 31.7. 
Children's Yarn Bombing workshops | Lasten Lankagraffiti käsityöpajat 
Siilinjärven Kuvataideyhdistys Siilifolk 22.7. - 27.7
Summer Art Exhibition | Kesänäyttely Pohjois-Savon Kuvataideseurat 
Pappilan kivinavetta Lapinlahti 13.6. - 4.8.

The festival has been awarded grants from the Kuopio City and OLVI Foundation and a Wallonie-Bruxelles International (W.B.I.) artist grant.
Festivaalille on myönnetty Kuopion kaupungin- ja OLVI-säätiön apurahat sekä Wallonie-Bruxelles International (W.B.I.) taiteilija-apuraha. 


Toriparkki Kuopion Pysäköinti | Kuopion kaupunki | Art Museum Särestöniemi-museo | Kuopion kaupunginteatteri | Design Week Kuopio | Kuopion Sirkus | Taidekeskus Väinölä | Pohjois-Savon Kuvataideseurat | Kuvataideseura Arttiimi | Matkailukeskus Kuopion Saana | Bella Lake Resort | Lapin liitto | Tanssiteatteri Minimi | Siilinjärven Kuvataideyhdistys | Siilifolk | Kulttuuri Tasken | OLVI-säätiö | Wallonie-Bruxelles International (W.B.I.) 

Festival in the media
Savon Sanomat: Kuopion toriparkki muuttuu jättimäiseksi taidenäyttelyksi