Kulttuuri Tasken Info

Photo Maritta Tasken, Still life, watercolor, 2020


Kulttuuri Tasken on kulttuurisisällöntuotantoyhteisö. Yhteisön tekijöinä ovat kulttuurituottajat Maritta ja Kusti Tasken yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Culture Tasken is a cultural content production community. The creators of the community are cultural producers Maritta and Kusti Tasken in cooperation with various stakeholders.

Mukana hankkeissa
Involved in projects


Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun -hanke  2022 - 2023.
KulttuuriKuopio -ohjelma 2020 - 2023