Kulttuuri Tasken Info

Photo Maritta Tasken, Still life, watercolor, 2020


Kulttuuri Tasken on kulttuurisisällöntuotantoyhteisö. Yhteisön tekijöinä ovat kuvataiteilija Maritta Tasken ja vapaa toimittaja ja tuottaja Kusti Tasken yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 

Kulttuuri Tasken is a cultural content production community. The creators of the community are visual artist Maritta Tasken and freelance journalist and producer Kusti Tasken in collaboration with various stakeholders.

Mukana hankkeissa
Involved in projects

Design Week Kuopio 24.4.-30.4.2023
Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun -hanke  2022 - 2023.
KulttuuriKuopio -ohjelma 2020 - 2023